Smásöluvísitala: maí 2019
Fast verðlag; 12 mán breyting
+13,7%
Dagvara
Smásöluvísitala
0
0
Kortanotkun erlendra ferðamanna maí 2019
12 mán breyting

Um rannsóknasetur verslunarinnar

Rannsóknasetur verslunarinnar (RSV) er leiðandi aðili á Íslandi í rannsóknum og tölfræðivinnslu fyrir verslun og tengdar atvinnugreinar. Almennt felst starfsemi Rannsóknasetursins í því að fylgjast með þróun og breytingum sem varða verslun og neysluhegðun og koma á framfæri upplýsingum um þetta til fyrirtækja og almennings. Rannsóknasetrið gegnir lykilhlutverki sem upplýsingaveita um vísitölur og aðra  tölfræði sem stjórnendur í verslun þurfa á að halda í ákvarðanatöku í daglegri stjórnun og vegna stefnumótunar til lengri tíma.

Sagan
Rannsóknasetur verslunarinnar var stofnað árið 2004. Að því standa, auk Háskólans á Bifröst, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisið, VR, SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu og Bílgreinasambandið. Rannsóknasetrið starfar með ýmsum aðilum auk þeirra sem standa að setrinu og aflar rannsóknasetrið sértekna með rannsóknastyrkjum og tekna vegna verkefnavinnu fyrir einstök fyrirtæki, hagsmunasamtök og opinbera aðila. Auk fastra starfsmanna rannsóknaseturs starfa 5-6 verktakar að ýmsum verkefnum auk þess sem meistaranemar við Háskólann á Bifröst koma að verkefnum.

 

Meðal verkefna
Meðal verkefna Rannsóknasetursins er mánaðarleg vinnsla og birting á svokallaðri smásöluvísitölu sem sýnir þróun í veltu í dagvöru, fataverslun, skóverslun, áfengisverslun, raftækjaverslun og húsgagnaverslun. Vísitalan byggir á upplýsingum um veltu 50 verslunarfyrirtækja, sem reka meira en 300 smásöluverslanir, og sendar eru mánaðarlega til Rannsóknasetursins. Vísitalan er mjög mikilvægt stjórntæki í rekstri einstakra smásöluverslana því hún segir til um hvort rekstur einstakra verslana eða verslanakeðja er í takt við það sem almennt gerist eða hvort grípa þurfi til aðgerða ef þróunin er úr takti við almenna þróun á markaðinum. Vísitalan er kynnt á aðgengilegu formi á heimasíðu Rannsóknasetursins.

 

Rannsóknasetrið tekur reglulega saman hagtölur fyrir ýmis hagsmunasamtök atvinnulífsins. Þannig tekur setrið saman upplýsingar frá bílasölum um sölu notaðra bíla mánaðarlega og þær flokkað eftir bílategundum fyrir Bílgreinasambandið. Auk þess eru teknar saman mánaðarlega hagtölur bílgreina. Þá birtir Rannsóknasetrið reglulega metsölulista bókaverslana byggðan á upplýsingum frá öllum helstu bóksölum landsins. Það verkefni er unnið fyrir Félag íslenskra bókaútgefenda. Einnig má nefna reglulega samantekt á hagtölum fyrir SART – Samtök atvinnurekenda í raf- og tölvuiðnaði. Auk þessa vinnur Rannsóknasetrið verkefni fyrir einstök fyrirtæki.

 

Nánar um RSV í ritinu: Rannsóknasetur verslunarinnar 2004 - 2017

Nánari upplýsingar um Rannsóknarsetrið veitir forstöðumaður þess:

Árni Sverrir Hafsteinsson

email: arni@bifrost.is

Sími: 868 4341

 

Stjórn RSV skipa:

Harpa Theodórsdóttir Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Guðrún Jóhannesdóttir

(formaður stjórnar)

Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ)

Viðar Ingason

VR

Vilhjálmur Egilsson

Háskólinn á Bifröst

Áskell Þór Gíslason

Bílgreinasambandið

 

Starfsfólk

Árni Sverrir Hafsteinsson Forstöðumaður
Emil B. Karlsson Sérfræðingur
Aron Valgeir Gunnlaugsson Sérfræðingur


Staðsetning:
Suðurlandsbraut 22,

108 Reykjavík

Sími: 533 3530

GSM: 822 1203

 

 

 

 

Rannsóknarsetur verslunarinnar
Saga RSV
Erlend verkefni

Rannsóknasetur verslunarinnar,
Bifröst, 
311 Borgarbyggð,
Sími: 533 3530.

GSM: 868 4341 eða 868 8825.

 

Forstöðumaður:

Árni Sverrir Hafsteinsson

Póstfang: arni@bifrost.is

Sími: 868 4341

Rannsóknasetur verslunarinnar var stofnað árið 2004.
Að því standa, Atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytið, SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu, VR, Háskólinn á Bifröst og  Bílgreinasambandið.

Þá aflar rannsóknasetrið sértekna með rannsóknastyrkjum og tekna vegna verkefnavinnu fyrir einstök fyrirtæki, hagsmunasamtök og opinbera aðila.