Hitakort sem sýnir
dreifingu ferðamanna um Ísland

SÆKJA

Smásöluvísitala: júní 2017
Fast verðlag; 12 mán breyting
+0,5%
Dagvara
Smásöluvísitala
0
0
Kortanotkun erlendra ferðamanna maí 2017
12 mán breyting
29. desember 2015 10:54

Verslun í miðborg Reykjavíkur

Rannsóknasetur verslunarinnar tók nýlega saman upplýsingar um stöðu verslunar í Reykjavík með sérstakri áherslu á miðborgina fyrir Stýrihóp um málefni miðborgarinnar. Megináhersla skýrslunnar er tölfræðisamantekt á veltu verslunar, fjölda verslana, stærð og ýmsa þætti sem snúa að þjónustu við íbúa og ferðamenn. Tilgangur skýrslunnar er að stýrihópurinn hafi á einum stað aðgengilegar tölfræðiupplýsingar sem nýtast til gerð stefnumótunar fyrir miðborgina.

 

Skýrslan í heild…

 

 

Senda á Facebook
Rannsóknarsetur verslunarinnar
Saga RSV
Erlend verkefni

Rannsóknasetur verslunarinnar,
Suðurlandsbraut 22,
108 Reykjavík,
Sími: 5333530.

GSM: 8684341 eða 8221203.

 

Forstöðumaður:

Emil B. Karlsson

Veffang: emil@bifrost.is

Sími: 822 1203

Rannsóknasetur verslunarinnar var stofnað árið 2004.
Að því standa, auk Háskólans á Bifröst, atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytið, SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu, VR og  Bílgreinasambandið.

Þá aflar rannsóknasetrið sértekna með rannsóknastyrkjum og tekna vegna verkefnavinnu fyrir einstök fyrirtæki, hagsmunasamtök og opinbera aðila.